Trauma

Traumatische ervaringen

Ieder mens maakt wel eens iets naars mee, soms zelf iets schokkends. Vaak verdwijnen deze ervaringen langzaamaan uit het geheugen, waardoor we er geen last meer van hebben. ‘Tijd heelt alle wonden’, wordt dan wel gezegd. Soms heelt de tijd echter niets. Mensen blijven dan last houden van herinneringen aan nare of schokkende gebeurtenissen. In dat geval spreken we wel van ‘traumatische ervaringen’.
Wanneer mensen traumatische ervaringen hebben meegemaakt, gaan ze vaak anders tegen situaties aankijken die met het trauma te maken hebben en vertonen ze geregeld vermijdingsgedrag. Je wordt bijvoorbeeld bang voor honden, nadat je gebeten bent of durft na een auto-ongeluk de snelweg niet meer op. Deze klachten kunnen dusdanig beperkend zijn dat je niet meer kunt leven, zoals je graag zou willen.

Een behandeling middels cognitieve gedragstherapie en/of EMDR kan je in dergelijke gevallen van je klachten verlossen, zodat je weer kan doen wat je wilt en volop van het leven kan genieten.

Post-traumatische stressstoornis (PTSS)

Wanneer je een levensbedreigende situatie hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest, zoals bij een ernstig ongeluk, een gewapende overval of een verkrachting, kunnen mensen een post-traumatische stressstoornis, of PTSS, ontwikkelen. Het lukt dan niet om hetgeen gebeurd is goed te verwerken. Mensen met PTSS geven vaak aan last te hebben van herbelevingen (alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt), flashbacks (terugkerende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis), nachtmerries, verhoogde alertheid en vermijdingsreacties. Ook slapen mensen met PTSS door hun klachten vaak slecht, zijn ze prikkelbaar en emotioneel, trekken ze zich sociaal terug en kunnen ze soms niet meer naar hun werk. Door al deze klachten kan een post-traumatische stressstoornis je leven ernstig verstoren.

Een behandeling van PTSS bestaat vaak uit een specifieke interventie gericht op het trauma, zoals imaginaire exposure of EMDR, in combinatie met cognitieve gedragstherapie om gedachten te veranderen en vermijding te doorbreken. PTSS wordt zowel in de basis GGZ, als in de gespecialiseerde GGZ behandeld. Uw behandelaar kan u adviseren over wat in uw situatie het meest passend is.