Trauma

Traumatische ervaringen

Ieder mens maakt wel eens iets naars mee, soms zelf iets schokkends. Vaak verdwijnen deze ervaringen langzaamaan uit het geheugen, waardoor we er geen last meer van hebben. ‘Tijd heelt alle wonden’, wordt dan wel gezegd. Soms heelt de tijd echter niets. Mensen blijven dan last houden van herinneringen aan nare of schokkende gebeurtenissen. In dat geval spreken we wel van ’traumatische ervaringen’.
Wanneer mensen traumatische ervaringen hebben meegemaakt, gaan ze vaak anders tegen situaties aankijken die met het trauma te maken hebben en vertonen ze geregeld vermijdingsgedrag. Iemand wordt bijvoorbeeld bang voor honden, nadat diegene gebeten is of durft na een auto-ongeluk de snelweg niet meer op. Deze klachten kunnen dusdanig beperkend zijn dat mensen niet meer kunnen leven, zoals ze graag zouden willen.

Een behandeling middels cognitieve gedragstherapie en/of EMDR kan u in dergelijke gevallen van uw klachten verlossen, zodat u weer kan doen wat u wilt en volop van het leven kan genieten. Voor meer informatie over EMDR kunt u de website van de Vereniging EMDR Nederland raadplegen.

Post-traumatische stressstoornis (PTSS)

Wanneer u een levensbedreigende situatie hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest, zoals bij een ernstig ongeluk, een gewapende overval of een verkrachting, kunnen mensen een post-traumatische stressstoornis, of PTSS, ontwikkelen. Het lukt dan niet om hetgeen gebeurd is goed te verwerken. Mensen met PTSS geven vaak aan last te hebben van herbelevingen (alsof u de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt), flashbacks (terugkerende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis), nachtmerries, verhoogde alertheid en vermijdingsreacties. Ook slapen mensen met PTSS door hun klachten vaak slecht, zijn ze prikkelbaar en emotioneel, trekken ze zich sociaal terug en kunnen ze soms niet meer naar hun werk. Door al deze klachten kan een post-traumatische stressstoornis uw leven ernstig verstoren.

Een behandeling van PTSS bestaat vaak uit een specifieke interventie gericht op het trauma, zoals imaginaire exposure of EMDR, in combinatie met cognitieve gedragstherapie om gedachten te veranderen en vermijding te doorbreken. PTSS wordt zowel in de basis GGZ, als in de gespecialiseerde GGZ behandeld. Uw behandelaar kan u adviseren over wat in uw situatie het meest passend is.

Direct aanmelden