Supervisie en leertherapie VGCt

Supervisie en leertherapie

Wanneer u in opleiding bent tot cognitief gedragstherapeut of cognitief gedragstherapeutisch werker bij de VGCt dient u supervisie en/of leertherapie te volgen.
Voorafgaand aan een supervisietraject wordt vastgesteld wat uw doelen zijn en hoeveel supervisiesessies er zullen plaatsvinden. Wanneer u in leertherapie gaat, kan per sessie bepaald worden waar het over moet gaan en hoe vaak de sessies zullen plaatsvinden.

De kosten voor supervisie en leertherapie bedragen 100,00 euro per sessie van 45 minuten. Het is mogelijk om dubbele sessies, sessies in de avonduren of sessies via Skype of FaceTime te plannen.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor supervisie of leertherapie, dan kunt u een e-mail sturen naar info@moveformotion.nl of telefonisch contact op nemen via 06-17 067 499.

Opleidingseisen

Om als cognitief gedragstherapeut bij de VGCt geregistreerd te worden, dient  u het volgende te hebben afgerond:

  • Een geaccrediteerde basiscursus cognitieve gedragstherapie van 100 contacturen
  • Maximaal vier geaccrediteerde vervolgcursussen, van samen 100 contacturen
  • 75 tot 100 supervisiesessies
  • 25 tot 50 sessies leertherapie
  • Verschillende ‘praktijktoetsen’
  • Een N=1 verslag

Om de registratie tot cognitief gedragstherapeut bij de VGCt aan te kunnen vragen, moet u binnen 8 jaar na afronding van de basiscursus alle opleidingsonderdelen hebben voltooid. Bovendien worden er eisen gesteld aan uw vooropleiding en uw werksetting.

Om als cognitief gedragstherapeutisch werker bij de VGCt geregistreerd te worden, dient u het volgende te hebben afgerond:

  • Een geaccrediteerde basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker van 48 contacturen
  • Minimaal 40 supervisiesessies
  • Twee goedgekeurde evaluatieverslagen over de supervisie

Om de registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker bij de VGCt aan te kunnen vragen, moet u binnen 3 jaar na afronding van de basiscursus alle opleidingsonderdelen hebben voltooid. Bovendien worden er eisen gesteld aan uw vooropleiding en uw werksetting.
Na de registratie tot cognitief gedragstherapeutisch werker zal u supervisie moeten blijven volgen om uw registratie te behouden.

De precieze (her)registratie-eisen kunt u vinden op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).