Kosten

Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM) geïmplementeerd, een nieuw bekostigingssysteem voor de gehele geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor ontvangt u vanaf heden na elk consult een factuur en zullen facturen er anders uitzien dan u wellicht gewend bent. De kosten van een behandeling zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden elk jaar aan het dan geldende NZa tarief aangepast. De kosten worden per consult bij u in rekening gebracht.   

Jolien Spoelstra werkt ‘contractvrij’, wat betekent dat er bewust geen contracten zijn afgesloten met verzekeraars. Een behandeling wordt in de meeste gevallen evenwel geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vergoede zorg

We spreken van ‘vergoede zorg’, wanneer er een zogenaamde DSM5 diagnose gesteld kan worden, waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, en wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist.

Indien er sprake is van ‘vergoede zorg’ kunt u de kosten van een behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een zogenaamde ‘restitutiepolis’ heeft afgesloten, wordt doorgaans 100% van het NZa tarief vergoed. Indien u een ‘naturapolis’ heeft, is de vergoeding meestal 60%-80% van het NZa tarief. U dient in dat geval een gedeelte van de kosten dus zelf te betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat voor polis u heeft afgesloten en welk percentage vergoed zal worden.
Houdt u tevens rekening met het ‘eigen risico’ dat op vergoedingen in mindering kan worden gebracht.

  • De eerste twee gesprekken van een behandeltraject zijn doorgaans intakegesprekken. Voor een intakegesprek (45-60 min.) wordt 163,37 euro in rekening gebracht.
  • Voor een behandelconsult (45 min.) wordt 120,99 euro gerekend.
  • Voor een behandelconsult (60 min.) wordt 143,71 euro gerekend. 

Wanneer gesprekken langer duren, wordt er meer in rekening gebracht. Uw behandelaar, uw verzekeraar en de NZa kunnen u hierover informeren. 

Onvergoede zorg

De behandeling van o.a. seksuele klachten, relatieproblemen, stressklachten, rouw en levensfaseproblematiek wordt tegenwoordig meestal niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt soms wel een beroep doen op vergoeding vanuit een aanvullend pakket. Uw eigen verzekeraar kan u hier meer informatie over geven. 

Ook de kosten van een zogenaamd ‘niet-basispakket consult’ zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden eveneens per consult bij u in rekening gebracht.   

    • Voor een intakegesprek (45-60 min.) en voor een behandelconsult (45 min. of 60 min.) wordt 117,33 euro gerekend.                                             

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Annuleren of verzetten kan telefonisch of per e-mail.

  • Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen 24 uur wordt een vast tarief van 117,33 euro in rekening gebracht (ook bij overmacht, zoals bij verkeers- en weersomstandigheden of ziekte).

NB. Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Direct aanmelden